Vergoedingen

Afhankelijk van de hulpvraag kan er besloten worden een creatieve therapie- of een coachingstraject te starten. Voor beide gelden verschillende mogelijkheden tot vergoedingen, Wabi Sabi coach kan alleen een adviserende rol spelen en geen aanvraag doen, het beste is om altijd contact met de verzekeraar op te nemen en navraag te doen.

Facturen voor de afgenomen sessie(s) worden aan het einde van iedere maand verstuurd.

Vergoedingen bij creatieve therapie

Via ziektekostenverzekeraars

Vaktherapie wordt soms vanuit de basis zorgverzekering onder de noemer “Basis-” of “Specialistische geestelijke gezondheidszorg” (GGZ) vergoed. In andere gevallen zal de vergoeding vallen onder alternatieve/complementaire geneeswijzen of alternatieve zorg. Deze zorgvorm wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. De zorgwijzer geeft een overzicht van de maatschappijen die creatieve therapie (ook beeldende- of vaktherapie genoemd) vergoeden. Neem ook contact op met de zorgverzekeraar om dit zeker te stellen.

Vergoedingen bij coaching en creatieve therapie

Via de werkgever

Bij aanmelding via de bedrijfsarts wordt vergoed via de wet voor arbeidsgehandicapten. Als free-lancer of zelfstandige zijn de kosten financieel aftrekbaar als beroepskosten onder de noemer ‘coaching’ of ‘communicatietraining’.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Geen vergoeding aanvragen

Je kan er voor kiezen om geen vergoeding aan te vragen en hiermee administratie en tijdverlies te beperken. Ook hoeft er zo geen persoonlijke data met verzekeringen gedeeld te worden.

Schrijfcoaching

Voor schrijfcoaching zijn geen vergoedingen beschikbaar.